เช็คยอดต่างๆ ดีแทค

เช็คยอดต่างๆ ดีแทค

เติมเงิน*100*รหัสบัตรเติมเงิน#
เช็คยอดเงินคงเหลือ(อังกฤษ)*101#
เช็คยอดเงินคงเหลือ(ไทย)*101*9#
เช็คยอดโบนัสคงเหลือ (อังกฤษ)*101*1#
เช็คยอดโบนัสคงเหลือ (ไทย)*101*1*9#
เช็คยอด sms คงเหลือ*101*2#
เช็คยอด mms คงเหลือ*101*3#
เช็คยอด gprs คงเหลือ*101*4#
เช็คเป็นเบอร์ dtac หรือไม่*102*1*เบอร์#
เช็คการลงทะเบียน dtac sim*102#
เช็คโปรโมชั่น (ไทย)*103#
เช็คโปรโมชั่น (อังกฤษ)*103*9#
เช็ค gprs ตามโปรฯ*104#
เช็ค gprs*105#
เช็คโบนัส vasup คงเหลือ*106#
SF movie sim*107#
เช็คยอดใช้งานระหว่างเดือน (ไทย)*108#
เช็คยอดใช้งานระหว่างเดือน (อังกฤษ)*108*9#